FULLFØRTE OPPDRAG

Mundal  
Hotell,
Sogndal

Eidsbu-  
garden
Hotell,
Valdres

Njålsveg 2
Porsgrunn

Rødmyr-
jordet 6
SKIEN