Vi har god ekspertise på salg av jord- og skogseiendommer.

Vi har solide samarbeidspartnere innenfor en rekke fagområder som skattespørsmål, verdivurdering og taksering, finansiering, odelsrett spesielt og juridiske forhold rundt fast eiendom generelt.

Vår gode erfaring innen landbruk og samarbeidet med vår partner Advokatfirmaet Meland, gjør at vi kan håndtere hele prosessen fra A-Å.

Vi betjener hele Telemark og Vestfold. Går du med tanker om å selge landbrukseiendom vil vi gjerne at du kontakter oss for en uforpliktende prat.

Det er god etterspørsel etter landbrukseiendom, og M2 har en stor portefølje med interessenter.

M2 består av 5 dyktige eiendoms- og næringsmeglere med høy kompetanse og lang erfaring. Derav vårt spesielt gode nettverk.

En vellykket salgsprosess er basert på faglig kompetanse, personlig rådgivning og tillit. Hvis vi legger til vår juridiske kompetanse gjennom vår partner Advokatfirmaet Meland og vårt gode nettverk, har du en sterk og kompetent samarbeidspartner.

Og vår kompetanse er selvsagt din trygghet!

Våre landbruksmeglere:

Runar Bjørnerud:  rb@m2-megling.no / tlf. 900 10 050

Øivind Gunhildstad:  og@m2-megling.no / tlf. 923 00 23