JURIDISK BISTAND, PRIVAT MEGLING OG MARKEDSAVDELING

JURIDISK BISTAND OG PRIVATMEGLING

Våre samarbeidspartnere  Advokattfirmaet Meland og  Eiendomsmegler Meland & Partners sikrer oss en bredde og en kompetanse som er unik i vår bransje. Vi har dybdekunnskap- og ekspertise på alle nødvendige områder.

MARKEDSAVDELING OG FOTO/DRONE. I tillegg har vi vår egen markedsavdeling med kompetanse på alt fra web, film, foto og design til digital markedsføring. Alt dette sikrer våre kunder en profesjonell håndtering i alle ledd av prosessen.


OVERSIKT OVER TJENESTER

·     SALG, UTLEIE, FRAMLEIE AV EIENDOM OG LOKALER

·     ADVOKATTJENESTER/JURIDISK BISTAND

·     MARKEDSVURDERING / UTLEIEVURDERING

·     SØKEOPPDRAG FOR NYE LOKALER

·     SALG AV EIENDOMSSELSKAP

·     SALE & LEASEBACK

·     LEIETAKERRÅDGIVNING OG REFORHANDLING

·     DRONEFILMING OG FOTOGRAFERING

·     PROFESJONELL DIGITAL MARKEDSAVDELING


KONTAKT OSS!