M2 Næringsmegling har spisskompetanse innen de juridiske, kommersielle og praktiske aspekter i forbindelse med kjøp og salg av næringseiendom. Det inkluderer verditaksering, budprosesser, due diligence-prosesser, strukturering, finansiering, avtaleforhandlinger/-utforming og gjennomføring av oppgjør .